MediCall biztosítás adatok

Kérjük, adja meg az adatait!
aegon

Betöltés ...

Betöltés ...

Adatok megadása

Vezetéknév

Keresztnév

Születési dátum

Születési hely

Email

Telefonszám


Tudomásul veszem, hogy

  • a MediCall a Biztosító részére megfizetett biztosítási díj mindenkori összegét rám, mint a nyilatkozatot tevő Biztosítottra áthárítja, a fizetés havi részletekben hitel-, illetve bankkártyáról, rendszeresen, a csatlakozás során adott megbízás alapján történik. A díjfizetés kezdete a csatlakozást követő hónap első napja, de az első díj jelen megrendeléskor fizetendő.
  • a Biztosító kockázatviselése jelen megrendelést követő nap 0 órakor történik
  • A Biztosító a kockázatviselés kezdetétől számítva 1 hónapos várakozási időt köt ki. Ezalól kivátel a "Korlátlan ellátásszervezés" és a "Szolgáltatói díj kedvezmény" szolgáltatások.
  • a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki a kockázatviselés kezdetét megelőzően diagnosztizált, már fennálló bármely tünetre, betegségre, sérülésre vagy maradandó károsodásra.
  • a Biztosítás 18 és 65 éves kor között érvényes. A biztosítás a 65. életév betöltése évének utolsó napján megszűnik.
  • a szolgáltatást, a biztosító kiszervezett tevékenységként, az Advance Medical Kft.-vel (1092 Budapest, Köztelek u. 6, továbbiakban: Ellátásszervező) együttműködve nyújtja.

Hozzájárulok ahhoz,

  • hogy a MediCall a Biztosítás létrejöttéhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben a személyes adataimat a Biztosító részére átadja, valamint, hogy a Biztosító ezen adataimat a szolgáltatás nyújtása céljából az Ellátásszervező részére továbbadja.

Kijelentem, hogy jelen megrendelés előtt a MediCall Csoportos Biztosítás legfontosabb jellemzőit tartalmazó tájékoztatót elolvastam és tudomásul vettem.